Cambridge – starobylé město s bohatou historií

Cambridge je známé především věhlasnou univerzitou. Tu založili roku 1209 studenti, kteří byli kvůli neshodám nuceni uprchnout z Oxfordu. Univerzitní komplex dnes zahrnuje celkem 31 kolejí, z nichž každá žije vlastním způsobem. A nejstarší z nich je Peterhouse, vybudovaná roku 1284.

Nejstarší osídlení

Starobylé město je ale nejen Mekkou mnoha studentů; na své si tu přijdou i milovníci historie. Cambridge je totiž město s bohatou historií, archeologické nálezy loveckých nástrojů dokládají, že její území bylo osídleno již v době bronzové. A na Castle Hill stála již v prvním století před naším letopočtem belgická osada.

Historii Cambridge psali již Římané

Nejstarší dochované architektonické památky pocházejí z období, kdy území nynější Cambridge ovládali Římané. Ti přišli kolem roku 40 a na strategickém místě na Castle Hill, ze kterého měli pod kontrolou řeku Cam, vybudovali opevněnou osadu. I když Cambridge opustili kolem roku 400, dobře viditelné zbytky opevnění a cest, které tu vystavěli, můžeme obdivovat dodnes.

Nové centrum založili Vikingové

Po odchodu Římanů se na území Cambridge usadili Sasové. Roku 875 ale byli nuceni ustoupit Vikingům, kteří položili základy pozdějšímu uspořádání města, když přenesli centrální část města z Castle Hill na druhý břeh. Vikingové se zde ale zdrželi pouhé tři roky a poté, co území nynější studentské metropole opustili, se sem vrátili Sasové.

Nejvýznamější historické budovy

Nejstarší anglosaskou budovou je Kostel Sv. Benedikta, který byl postaven již kolem roku 1025, tedy téměř dvě stě let před založením univerzity.

Nejvýraznější dominantou města je ovšem King’s College Chapel, jejíž stavbu zahájil roku 1446 Jindřich VI. Je vystavěna v pozdně gotickém stylu, chór byl vystavěn již ve slohu renesančním. Stavba trvala celých 69 let. A v průběhu následujících let byla King’s College Chapel mnohokrát dostavována a upravována. Velké okno pochází až z 19. století.