Uživatel: nepřihlášen
Košík: prázdný

Lingvistika

1 - 2    další »
Tato kniha se zabývá sociálně-politickými, ekonomickými, rodinnými a vzdělávacími programy, které ovlivňují přistěhovalce v dosažení gramotnosti v novém jazyce. Každý program je zaveden na základě výzkumu v Severní Americe, Austrálii a Velké Británii.

Agendas for Second Language Literacy

Cena: 701 Kč
825 Kč (sleva 15 %)

Koupit
Kniha pro učitele jasně a srozumitelně vysvětluje vývoj evropského referenčního rámce, popisuje pokusy sladit testy SERR v různých zemích a kontextech, odráží připomínky k různým metodickým postupům obsaženým v příručce.

Aligning Tests with the CEFR

Cena: 1 106 Kč
1 300 Kč (sleva 15 %)

Koupit
Třetí revidované vydání encyklopedie anglického jazyka zahrnuje významné události v jazykovém studiu, k nimž došlo od roku 1990. Dvě hlavní nové oblasti, které byly přidány: vznik elektronických komunikací ve všech jejich současných formách ( e-mailu, SMS...) a krizi světových jazyků, které mohou v tomto století zcela vymizet. • Všechny jazykové statistiky byly aktualizovány • Všechna témata upravena s ohledem na nedávný vývoj, • Mapy byly revidovány, aby zahrnovaly nové země nebo zeměpisná jména...

Cambridge Encyclopedia of Language

Cena: 1 029 Kč
1 210 Kč (sleva 15 %)

Koupit
kniha pro učitele zaměřený na lingvistiku

Cartesian Linguistics

Cena: 787 Kč
925 Kč (sleva 15 %)

Koupit
skvělý úvod do aplikované lingvisty určený pro učitele jazyků

Cognition and Second Language Instruction PB

Cena: 1 063 Kč
1 250 Kč (sleva 15 %)

Koupit
kniha popisuje vliv mateřského jazyka a kultury na proces učení cizího jazyka

Contrastive Rhetoric PB

Cena: 867 Kč
1 020 Kč (sleva 15 %)

Koupit
kniha se zabývá předmětem aplikované lingvistiky

Corpora in Applied Linguistics PB

Cena: 816 Kč
960 Kč (sleva 15 %)

Koupit
kniha se zabývá kritérii zavedení jazykových testů

Criterion-Referenced Language Testing PB

Cena: 859 Kč
1 010 Kč (sleva 15 %)

Koupit
kniha přináší nová témata jako kritický multikulturalismu, otázka pohlaví apod do jazykového vzdělávání

Critical Pedagogies and Language Learning PB

Cena: 1 063 Kč
1 250 Kč (sleva 15 %)

Koupit
slovník zaměřený na jazykové testování

Dictionary of Language Testing PB

Cena: 1 029 Kč
1 210 Kč (sleva 15 %)

Koupit
Kniha poskytuje informativní popis vzestupu angličtiny jako globálního jazyka, zkoumá historii, současný stav a potenciál angličtiny jako mezinárodního komunikačního jazyka. Toto nové vydání obsahuje další sekce zaměřené na budoucnost angličtiny jako světového jazyka, jazyka internetu...

English as a Global Language

Cena: 334 Kč
389 Kč (sleva 14 %)

Koupit
Kniha poskytuje informativní popis vzestupu angličtiny jako globálního jazyka, zkoumá historii, současný stav a potenciál angličtiny jako mezinárodního komunikačního jazyka. Toto nové vydání obsahuje další sekce zaměřené na budoucnost angličtiny jako světového jazyka, jazyka internetu...

English as a Global Language ( David Crystal)

Cena: 331 Kč
385 Kč (sleva 14 %)

Koupit
Sborník 28 přednášek o zapojení techniky v testování jazyků

Experimenting with Uncertainty

Cena: 919 Kč
1 080 Kč (sleva 15 %)

Koupit
Tato kniha zkoumá vznikající oblast angličtiny jako lingua franca (ELF) v akademickém prostředí.Vznik a uznávání angličtiny jako lingua franca (ELF) nabízí nové možnosti pro zkoumání změny jazyka a jazykového kontaktu.

Exploring ELF (English as a Lingua Franca)

Cena: 846 Kč
996 Kč (sleva 15 %)

Koupit
kniha pro učitele

Exploring the Second Language Mental Lexicon PB

Cena: 846 Kč
996 Kč (sleva 15 %)

Koupit
kniha se zaměřuje na spravedlnost jazykového testování

Fairness and Validation in Language Assessment: PB

Cena: 978 Kč
1 150 Kč (sleva 15 %)

Koupit
kniha nabízí přehled různých analýz obrazného jazyka, jakou roli hraje metafora v písemném i mluveném projevu - měkká vazba

Figurative Language, Genre and Register

Cena: 769 Kč
905 Kč (sleva 15 %)

Koupit
kniha nabízí přehled různých analýz obrazného jazyka, jakou roli hraje metafora v písemném i mluveném projevu - pevná vazba

Figurative Language, Genre and Register Hardback

Cena: 1 972 Kč
2 320 Kč (sleva 15 %)

Koupit
kniha pro učitele se zabývá funkční anglickou gramatikou

Functional English Grammar PB

Cena: 986 Kč
1 161 Kč (sleva 15 %)

Koupit
Přehled přístupů k jazykové komunikaci a studia jazyků

Genre Analysis PB

Cena: 816 Kč
960 Kč (sleva 15 %)

Koupit
kniha se zaměřuje na jazykové vzdělávání z mezinárodní perspektivy

Immersion Education International Perspectives PB

Cena: 919 Kč
1 080 Kč (sleva 15 %)

Koupit
kopírovatelné materiály pro učitele angličtiny na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, mluvení, čtení a psaní), vhodné jako doplněk výuky, ale i jako učebnice, součástí knihy je poslechové CD

Instant Academic Skills Book with Audio CD

Cena: 1 156 Kč
1 360 Kč (sleva 15 %)

Koupit
kniha pro učitele se zabývá interakcí mezi výukou a testováním cizího jazyka

Interfaces Between Second Language Acquisition ... PB

Cena: 919 Kč
1 080 Kč (sleva 15 %)

Koupit
1 - 2    další »

Primary i-Dictionary CD-ROM

Nauč se nová anglická slovíčka, zazpívej si anglicky veselé písničky a poslechni si příběhy. Užij si zábavu s karaoke a hrami v novém obrázkovém anglickém slovníku na CD-ROMU a doplňkové knížce Primary i-Dictionary.

> Primary i-Dictionary Home User
> Primary i-Dictionary Workbook
> Demoverze ke stažení